Δεν έχετε δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση Για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής σε μια συζήτηση συνοικίας θα πρέπει να έχετε υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στην αντίστοιχη συνοικιακή συνέλευση και να έχει αυτή εγκριθεί από τους συντονιστές. Κάθε χρήστης μπορεί να συμμετέχει στις συζητήσεις μόνο της συνοικιακής συνέλευσης που ανήκει με βάση την αίτηση που έχει υποβάλλει και το σχετικό λογαριασμό ΔΕΚΟ απόδειξης εντοποιότητας.