ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Α.ΤΡΙΤΣΗΣ»

Alt
on 07 Σεπ 2021 12:00 AM

Την ένταξη του έργου «1ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς (ανάπλαση-αναδιαρρυθμίσεις διατηρητέου και προσθήκη πτέρυγας)» στον Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με ποσό χρηματοδότησης 1.747.301,91 € ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών.
Το έργο στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς είχε ξεκινήσει να υλοποιεί ο Δήμος μας, με ιδίους πόρους. Η ένταξη σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, μας δίνει τη δυνατότητα τα προϋπολογισμένα κονδύλια του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου μας για το συγκεκριμένο έργο, να διατεθούν και να αξιοποιηθούν για άλλα απαραίτητα έργα στον Δήμο μας.
Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος δήλωσε:
«To 1o Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Έχουν υποβληθεί κι άλλες προτάσεις στο πρόγραμμα που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε Κηφισιά, Νέα Ερυθραία κι Εκάλη ενώ αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους κατοίκους των πόλεων μας. Δεκάδες έργα είναι σε εξέλιξη στον Δήμο Κηφισιάς, ύψους πολλών εκατομμυρίων ενώ βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση και αξιοποιούμε κάθε πηγή χρηματοδότησης για μεγάλα έργα. Ευχαριστώ όλους τους υπαλλήλους του Δήμου μας που εργάστηκαν για την υποβολή των προτάσεων στον Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», το αρμόδιο Τμήμα Σχεδιασμού Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων καθώς και τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Τεχνικών Υπηρεσιών».
Το έργο προβλέπει:
1. Την προσθήκη νέας πτέρυγας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς, η οποία αφορά στην κατασκευή του κτιρίου της νέας πτέρυγας του σχολείου συνολικής επιφάνειας 1.816,02m2 (αίθουσες διδασκαλίας, χώρος εργαστηρίων κ.α.)
2. Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος συνολικής ισχύος 10 kW στην οροφή του κτιρίου, παρέμβαση η οποία θα το αναβαθμίσει στην ενεργειακή κατηγορία Α (κτίριο με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση).
Ο Δήμος Κηφισιάς έχει καταθέσει προτάσεις σημαντικών έργων σε προγράμματα του «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 17.954.204,32€. Για την προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή των προτάσεων υπήρξε μία πολύμηνη και οργανωμένη προσπάθεια στην οποία ενεπλάκησαν μία σειρά από αιρετά, μετακλητά και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου, τα οποία εργάστηκαν με συστηματικότητα για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η όλη διαδικασία.