Μείωση σε μια λωρίδα κυκλοφορίας της Τατοΐου μεταξύ των Αριστίδου και Παύλου μιλά.