Περιγραφή: Ανεξέλεγκτη η κυκλοφορία στους δρόμους του Δήμου. Τα όρια ταχυτήτων δεν τηρούνται, ούτε ελέγχονται.