ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΛΩΝΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/04/22 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00