ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 04/04/22 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00