ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΩ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/03/22 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00