ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 28/03/22 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00