ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΕΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Ο ΛΟΓΟΣ
ΣΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ

2. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

3. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Συνοικιακή συνέλευση είναι η οργανωμένη διαβούλευση δημοτών ή/και πολιτών με σκοπό τη διαχείριση των θεμάτων ή την αντιμετώπιση προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας—συνοικίας στην οποία διαμένουν ή κατοικούν ή παρέχουν εργασία καθώς και κάθε ενεργητική συμμετοχή τους στην κοινωνική οικονομική, και πολιτιστική ζωή του τόπου μέσω της οργανωμένης διαβούλευσης. Είναι ένας αυθεντικός θεσμός άμεσης δημοκρατίας και λαϊκής συμμετοχής, ο οποίος δεν υποκαθιστά ούτε και ανταγωνίζεται τη Δημοτική Αρχή αλλά αποτελεί χώρο δημοκρατικής άμιλλας με στόχο την ανάδειξη της ενότητας συμφερόντων και προβλημάτων και όχι κομματικούς ανταγωνισμούς. Η συνοικιακή συνέλευση έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και συνιστά όργανο έκφρασης και επικοινωνίας των πολιτών/δημοτών απευθείας με το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο δια του Συντονιστή αυτής.

Η Δημοτική Αρχή μέσω των Συνοικιακών Συνελεύσεων, προσπαθεί να διαμορφώσει μία αποκρυσταλλωμένη άποψη για τα μικρά τεχνικά έργα, τις δράσεις και τις πρωτότυπες ιδέες, που οι πολίτες επιθυμούν να υλοποιηθούν στην περιοχή τους, με την ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία αυτή των Συνοικιακών  Συμβουλίων.

Στις Συνοικιακές Συνελεύσεις συλλέγονται τις προτάσεις οι οποίες θα κοστολογηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κηφισιάς και ακολούθως κάποιες από αυτές θα υλοποιηθούν.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να συμμετέχετε στην συνοικιακή συνέλευση της περιοχής που κατοικείτε πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στην πλατφόρμα και να συμπληρώσετε την ακόλουθη Αίτηση Συμμετοχής.

Οι αρμόδιοι διαχειριστές θα εξετάσουν την αίτηση σας και εφόσον γίνει δεκτή θα σας ανοίξουν την πρόσβαση στις συζητήσεις - διαβουλεύσεις της συνοικίας που ανήκετε

Για την δημιουργία του Λογαριασμού, θα σας ζητηθεί να κάνετε Εγγραφή καθώς και ένας πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ, έτσι ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι είστε κάτοικος της Συνοικίας για την οποία ενδιαφέρεστε.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

ΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

1

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

1

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

73

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ